Parning planeras under April 2018
                                                Info om kullen kommer inom kort